Usługi informatyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Usługi informatyczne

System zarządzania dokumentami

Email Drukuj PDF
Na każdym etapie działania organizacji powstają dokumenty i dlatego zarządzanie dokumentami to niezwykle istotne zagadnienie.
Oferowany Państwu system zarządzana dokumentami jest portalem składającym się z wielu witryn które są tworzone przez użytkowników systemu.
Każda witryna może dotyczyć załatwianej sprawy, prowadzonego projektu lub innych dowolnie określanych zagadnień lub zbiorów zagadnien.
Zarządzający witryną właściciel zaprasza grupę użytkowników systemu przydzielając im odpowiednie uprawnienia do czytania, dodawania,
edycji, komentowania dokumentów w celu prowadzenia określonej sprawy, projektu, zagadnienia.
Witryna zawiera nie tylko bibliotekę dokumentów ale również inne przydatne w pracy elementy takie jak kokpit witryny, kalendarz.
Dokumenty umieszczane w bibliotece mogą zostać rozmieszczone w podkatalogach i mogą podlegać różnym akcją takim jak
uruchomienie obiegu dokumentu, dadanie aspektu (zestawu atrybutów i zachowań), edycji metadanych, dodawanie tagów (znaczników).
Aspekt wersjonowania powoduje, że w trakcie pracy nad dokumentem powstają jego nowe wersje o wyższym numerze.
Skalowalnośc i konfigurowalność oferowanego systemu zarządzania dokumentów sprawiają, że może on być stosowany w korporacjii
intranet (sieć wewnętrzna) oraz udostępniany organizacją zewnętrznym. Repozytorium dokumentów może obejmować rózne zagadnienia
na przykład wymianę informacji marketingowych, zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa, obsłgę dokumentów finansowych.
System jest rozwiązaniem opartym na otwartych standardach, przygotowanym do integracji z aplikacjami zewnętrznymi co w rezultacie
prowadzi do obniżenia kosztów obsługi dokumentacji.
 

Obieg dokumentów

Email Drukuj PDF

Obieg dokumentów precyzuje co dzieje się z dokumentami, kto je tworzy i uzupełnia. Nawet w niewielkiej organizacji obieg dokumentów jest niezbędny.

Oferujemy Państwu rozwiązanie najlepsze, serwer aplikacji IBM Lotus Domino/Notes. Zastosowanie tego zaawansowanego rozwiązania oraz opanowanie jego możliwości w znakomity sposób poprawi wydajność pracy i bezpieczeństwo obiegu dokumentów w organizacji. Jeżeli bezpieczeństwo danych, informacja kto co zrobił w systemie lub dostępność jest w Państwa przypadku ważnym elementem to Lotus Domino jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Przy specyficznych wymaganiach serwer aplikacji Lotus Domino umożliwia wykorzystanie istniejących aplikacji lub stworzenie nowych aby zaspokoić nietypowe wymagania.

W przypadku niewielkich wymagań oferujemy Państwu proste rozwiązanie oparte o oprogramowanie otwarte. Zalety takiego rozwiązania to:

 • niski koszt,
 • krótki czas wdrożenia,
 • niskie wymagania dotyczace wiedzy ogólnej i informatycznej uzytkowników.

Wybór rozwiązania opartego o oprogramowanie otwarte posiada dodatkową zaletę, w miarę zmiany umiejętności użytkowników, skali lub potrzeb można wykonać ponownie wdrożenie wybierając inne otwarte oprogramowanie.

 

 

Wykorzystanie posiadanego oprogramowania i sprzętu

Email Drukuj PDF

Trudno wyjaśnić sytuację zaistniałą w instytucjach, firmach oraz domach wyposażanych z roku na rok w nowe komputery i programy które wykorzystywane są w niewielkim stopniu. Przyznaję, że prywatnie każdy może nabyć co zechce więc również "wypasiony" komputer i oprogramowanie z którego nie skorzysta; chce wydać pieniądze -  jego sprawa. Jednak w przypadku firmy, a szczególnie instytucji państwowych wygląda to już inaczej. Truizmem jest stwierdzenie, że firma powinna być tak zarządzana by środki i narzędzia pracy były odpowiednie i wykorzystywane w możliwie największym stopniu. Jeszcze drastyczniej przedstawia się sytuacja w instytucjach państwowych ponieważ koszty niewłaściwego doboru i wykorzystania środków i narzędzi pracy ponoszą podatnicy.

W prosty sposób, na przykład przy pomocy anonimowej ankiety można sprawdzić stopień wykorzystania posiadanego oprogramowania.

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. Albert Einstein

 

Zwrot z inwestycji poniesionych na system informatyczny

Email Drukuj PDF

Zwrot z inwestycji jest kluczowym parametrem którym należy posługiwać się przy zakupie, dotyczy to również systemów informatycznych.

Należy wybierać takich dostawców których oferty cenowe pozwalają w prosty i niepodważalny sposób przewidzieć  jak wysokie koszty zostaną poniesione teraz i w przyszłości.

Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych na zakup , instalację, wdrożenie systemu informatycznego należy w jak największym stopniu skorzystać z możliwości , udogodnień i właściwości jakie ten system posiada. Z mojej praktyki wynika, że poziom wykorzystania sprzętu i oprogramowania wynosi kilka procent. Natomiast cena zakupu odnosi się do wszystkich możliwości , udogodnień i właściwości produktu. Koniecznym jest więc doprowadzenie do wykorzystywania produktu w dużym stopniu - 50% i więcej.

 

Jak wybrać sytem ERP

Email Drukuj PDF

Przy wyborze spośród kilkudziesięciu oferowanych systemach ERP należy posługiwać się metodami standardowymi, z zachowaniem szczególnej staranności.

Metoda I - poziom szkoła podstawowa - Założenie/Teza/Dowód

Metoda II - poziom Liceum - Co chcemy zrobić?/Dlaczego?/W jaki sposób?

Metoda III - poziom szkoła wyższa - Hipoteza statystyczna/Odrzucenie lub przyjęcie hipotezy statystycznej

Przedstawiam powyższe metody by drastycznie przedstawić jak fatalnie i przypatkowo są dobierane systemy  ERP, a z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków wybór jest będny.

Wybrane przyczyny problemów z wdrożeniem i używaniem systemu ERP

 • Zaimplementowany proces w systemie jest zbyt skomplikowany, niejasny, zawiły lub źle zdokumentowany. Użytkownicy końcowi tworzą własne, zwykle niudokumentowane rozwiązanie. Eksportują dane z systemu ERP do arkusza kalkulacyjnego, przetwarzaja je a następnie importują do systemu ERP.
 • Użytkownicy końcowi w trakcie wdrożenia wywierają nacisk aby nowy system ERP działał tak jak stary (niechęć do zapoznania się z nowym zwykle skomplikowanym systemem). Dokonywane są niepotrzebne i kosztowne modyfikacji.
 • Nowy system ERP jest niepotrzebny, wystarczy stary lecz dobrze wdrożony. Celem zakup i wdrożenie nowego kosztownego systemu ERP jest zwykle nieudana próba pozbycia się problemów wynikające z nieprawidłowego wdrożenia obecnie używanego systemu ERP z wieloma nieudanymi modyfikacjami .
 • Celem firmy wdrażającej jest maksymalny zysk, celem pracowników firmy w której system ERP jest wdrażany decydujących o sposobie i zakresie wdrożenia jest sukces, którym chcą się pochwalić nie tylko przed przełożonymi. Brak obiektywnej i rozsądnej oceny rzeczywistych celów niezbędnych do poprawnego wdrożenia i używania systemu ERP.

Trzecia niezależna firma analizująca i oceniająca działania, których celem jest ustalenia potrzeb, zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu ERP jest dobrym rozwiązaniem.

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2